Το νέο πρόγραμμα ΟΕΦ του ΑΣ Αγίου Νικολάου Βοιών

  0
  92

  Λίγα λόγια για τον Συνεταιρισμό

  Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Νικολάου Βοιών με τον διακριτικό τίτλο «Ο ΜΑΛΕΑΣ» εδρεύει στο χωριό Άγιος Νικόλαος στον Δήμο Βοιών, κεφαλοχώρι των Βατίκων. Βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του ακρωτηρίου Μαλέα και σε απόσταση 7 χλμ. από τη Νεάπολη, την έδρα του Δήμου Βοιών.

  Σήμερα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Νικολάου Βοιών αριθμεί 191 παραγωγούς μέλη οι οποίοι με σεβασμό στην παράδοση και τις εμπειρίες τις οποίες τους έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν οι γηραιότεροι, επιθυμούν σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυρία, να στηρίξουν ακόμα περισσότερο την τοπική κοινωνία, διατηρώντας ή και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας με το να διαχειριστούν την ελαιοπαραγωγή της περιοχής. Πλέον των μελών του, εξυπηρετεί στις εγκαταστάσεις του και παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας τους μια σειρά υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της ελαιοκαλλιέργειας και παραγωγικής διαδικασίας.

  Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού αφορά στα ακόλουθα:

  Συγκέντρωση ελαιοκάρπου
  Έκθλιψη-άλεσμα ελαιοκάρπου
  Αποθήκευση – εμπορία ελαιολάδου
  Εμπορία ελαιολάδου
  Γεωπονική υποστήριξη και καθοδήγηση των παραγωγών από καταρτισμένο προσωπικό
  Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης και επιστροφής Φ.Π.Α.

  Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές :

  στα κεντρικά γραφεία του συνεταιρισμού 30 m2 το οποίο διαθέτει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν δικτυακό εκτυπωτή/σκάνερ/φαξ και δίκτυο.
  στο ελαιουργείο
  στις αποθήκες

  imageΗ οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου & επιτραπέζιας ελιάς

  Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Νικολάου Βοιών στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο.

  Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ κάτι το οποίο αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται από πλευράς Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών αυτού.

  Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί μέσω του εγκεκριμένου πλέον προγράμματος εργασίας το οποίο αφορά Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1308/13 καθώς και των εφαρμοστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/14 και 615/14 όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Το πρόγραμμα

  Οι εγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. – Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Νικολάου Βοιών εντάσσονται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς δράσης που καθορίζονται από το Άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες για Ενωσιακή και Εθνική χρηματοδότηση.

  Τομέας (Β): Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
  Τομέας (Γ): Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού,
  Τομέας (Δ): Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,
  Τομέας (Ε): Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές.
  Τομέας (ΣΤ): Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

  Το σύνολο των επιμέρους Δραστηριοτήτων εκπληρώνουν και εξυπηρετούν πλήρως τους σκοπούς και τις δραστηριότητες που απορρέουν από το ίδιο το Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης Παραγωγών καθώς και από το Καταστατικό Λειτουργίας του Συνεταιρισμού κάτι το οποίο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης τόσο της διοίκησης όσο και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των παραγωγών μελών, στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων

  Για περισσότερες πληροφορίες:
  http://maleas.oliveoil-po.com/

  Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 στα πλαίσια της Δράσης ΣΤ.i του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’αριθ 30511/4663/31-01-2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων