Οργανοληπτικό Εργαστήριο ΣΕΒΙΤΕΛ

0
206

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο του ΣΕΒΙΤΕΛ ιδρύθηκε το 2012 από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Τυποποιητών Ελαιολάδου (ΕΣΒΙΤΕ). Από το 2017, με την συγχώνευση των δύο Συνδέσμων υπό την ομπρέλα του ΣΕΒΙΤΕΛ, το Εργαστήριο μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στα γραφεία του ΣΕΒΙΤΕΛ και λειτουργεί πλέον ως Οργανοληπτικό Εργαστήριο ΣΕΒΙΤΕΛ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι,

– Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της χώρας με
τεράστια κοινωνική και οικονομική σημασία,

– Η οργανοληπτική αξιολόγηση αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη ποιότητας για τα
εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα,

– Η ποιότητα αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει το ελληνικό
ελαιόλαδο απέναντι στους ανταγωνιστές του, 

καθίσταται προφανές ότι η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προοπτική και το μέλλον του προϊόντος.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται ο σκοπός και η αποστολή του Εργαστηρίου, ήτοι στην παροχή υπηρεσιών, προς τα Μέλη του Συνδέσμου και γενικότερα σε όλους όσοι ασχολούνται επιχειρηματικά με το προϊόν, που εξυπηρετούν και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας του ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Το Εργαστήριο διαθέτει 8 καμπίνες δοκιμών και η Ομάδα Δοκιμαστών αποτελείται από 18
μέλη. Υπεύθυνη της Ομάδας Δοκιμαστών (Panel Supervisor) είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, πρώην στέλεχος των Χημικών Εργαστηρίων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αναγνωρισμένη γευσιγνώστρια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (ΔΣΕ).

Επισημαίνουμε ότι το Εργαστήριο,

– είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ),
– είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ),
– συμμετέχει, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, στις κατ΄ έφεση εξετάσεις παρθένων
ελαιολάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο ή/και την Οργανοληπτική
Αξιολόγηση των παρθένων ελαιολάδων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ως κάτωθι:

– Τηλ.: 210 3238856
– E-mail: [email protected]
– https://www.facebook.com/140918059879629/videos/158597574778344/

Πηγή: Ανακοίνωση ΣΕΒΙΤΕΛ