Το 2018 ήταν το πιο ζεστό έτος για την Ιταλία

0
168

Ακραία ζεστός ήταν ο μήνας Ιανουάριος 2018, ο δεύτερος πιο ζεστός Ιανουάριος από το 1800 μέχρι σήμερα, με θερμοκρασία + 2,37 ° C σε σύγκριση με το μέσο όρο.

Το 2018 ήταν το πιο καυτό έτος από το 1800 μέχρι σήμερα για την Ιταλία. Με θερμοκρασία + 1,58 ° C πάνω από το μέσο όρο της περιόδου αναφοράς (1971-2000) ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2015 (+ 1,44 ° C πάνω από το μέσο όρο).

Εκτός από τους μήνες Φεβρουάριο (χαμηλότερη θερμοκρασία από το μέσο όρο) και τον Μάρτιο (εντός του μέσου μέσου όρου σε σύγκριση με τα τριάντα χρόνια αναφοράς), όλοι οι άλλοι δέκα μήνες του 2018 παρουσίασαν υψηλότερες θερμοκρασίες και μάλιστα εννέα από αυτούς, περισσότερο από 1 ° C πάνω από το μέσο όρο.

Εξαιρετικά ζεστοί ήταν οι μήνες Ιανουάριος (ο θερμότερος από το 1800 με μια αύξηση της τάξης του + 2,37 ° C πάνω από το μέσο όρο) και ο Απρίλιο (ο θερμότερος από το 1800 με μια αύξηση της τάξης του + 3,50 ° C πάνω από το μέσο όρο).

Αυτή η ανωμαλία στις θερμοκρασίες του 2018, αν εξεταστεί χωριστά, δεν μας επιτρέπει να συναγάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις που προδιαγράφουν το μέλλον.
Ωστόσο, εάν ληφθούν υπόψη τα τελευταία 220 χρόνια της κλιματολογικής ιστορίας της Ιταλίας, αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση του γεγονότος ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή κλιματική αλλαγή. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ των 30 θερμότερων ετών από το 1800 έως σήμερα, τα 25 από αυτά είναι μετά το 1990.

Η ιδιαιτερότητα του 2018 δεν επηρέασε μόνο την Ιταλία, αλλά ήταν επίσης το πιο καυτό έτος σε χώρες που υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσεις όπως η Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Αυστρία.

απόδοση από : www.teatronaturale.it