Διεπαγγελματική Ελιάς, ραγδαίες εξελίξεις

0
382

Έντονες ζυμώσεις παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, η οποία, ως προϊόν, εξαρτάται από την ποιότητα και την επιτυχία των … ζυμώσεων!

Η συμμετοχή στην Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) σημαντικών συνεταιριστικών οργανώσεων ανοίγει την πόρτα για την επίτευξη της απαιτούμενης αντιπροσωπευτικότητας και την αναγνώριση της Διεπαγγελματικής και από το ΥπΑΑΤ.  Με τον τρόπο αυτό ελπίζεται ότι θα τερματιστεί η γεμάτη  "αντιφάσεις" μέχρι τώρα πορεία της ΠΕΜΕΤΕ στην ΕΔΟΕΕ και η σύσταση της ΔΟΕΠΕΛ, ώστε να ιδρυθεί μια γνήσια και αντιπροσωπευτική Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς.

Άλλωστε, εδώ και πολλά χρόνια θέση του υπογράφοντα (scripta manent) ήταν ότι η επιτραπέζια ελιά κακώς συμμετείχε στην ΕΔΟΕΕ και έπρεπε να οργανωθεί χωριστά, κατά το πρότυπο της ισπανικής διεπαγγελματικής (Ιnteraceituna).

Οι σκοποί και η λειτουργία των διεπαγγελματικών έχουν κατοχυρωθεί από μια εμπειρία πολλών δεκαετιών με απαρχή την Γαλλία του μεσοπολέμου. Έτσι, μια Διεπαγγελματική πρέπει να είναι :

– Ένα τραπέζι, όχι ορθογώνιο, ούτε τετράγωνο, ή τριγωνικό, αλλά στρογγυλό, ώστε όλοι να κάθονται ισότιμα γύρω του

– Σε αυτό να κάθονται όσοι διαθέτουν το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, εκπροσωπώντας με γνήσιο τρόπο τις διάφορες φάσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας του προϊόντος

– Εξ ορισμού οι συμμετέχοντες εκφράζουν ανταγωνιστικά και αντιτιθέμενα συμφέροντα, τα οποία μέσω της Διεπαγγελματικής προσπαθούν να "λειάνουν" προς όφελος του προϊόντος και του γενικού συμφέροντος.

Άρα, η Διεπαγγελματική πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, με κανόνες σεβαστούς από όλους, με τις θεσμικές ιδιότητες να υπερισχύουν των όποιων προσωπικών επιλογών.