Αναγραφή έτους εσοδείας στην ετικέτα ελαιολάδου

0
175

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2018/1096 τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ώστε να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της περιόδου (έτους) εσοδείας (συγκομιδής ) στην ετικέτα των εξαιρετικών παρθένων και των παρθένων ελαιολάδων. Η απόφαση αυτή προήλθε μετά από πρωτοβουλία της Ιταλίας, η οποία μάλιστα ζητούσε η αναγραφή του έτους συγκομιδής να είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες. Τελικά, μετά από αντιδράσεις των Ισπανών, επήλθε συμβιβασμός και εναπόκειται στη κάθε χώρα αν θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί επίκειται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης συνολικά για την εθνική εφαρμογή του κανονισμού 29/2012, σχετικά με την επισήμανση του ελαιολάδου.

Όμως, το θέμα αυτό επιδέχεται και συζήτησης. Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου ( ΣΕΒΙΤΕΛ) έχει εκφράσει επίσημα προς το ΥΠΑΑΤ, την αντίθεση του με τυχόν υιοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής του έτους συγκομιδής στην ετικέτα του ελαιολάδου με το σκεπτικό ότι :

– Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και τώρα προαιρετικά για τις επιχειρήσεις τυποποίησης

– Η δυσκολία ελέγχου εφαρμογής του μέτρου θα προκαλέσει στρεβλώσεις στην αγορά

– Ο καταναλωτής μπορεί να ταυτίζει την ποιότητα με το έτος εσοδείας, κάτι που δεν ισχύει πάντοτε

– Θα προκαλέσει πρόβλημα στη διαμόρφωση των τιμών και τη διάθεση των χύμα αποθεμάτων στο τέλος της ελαιοκομικής περιόδου

– Πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και τα τυποποιημένα ελαιόλαδα που βρίσκονται στα σημεία πώλησης μετά την λήξη της εμπορικής περιόδου

Βλ. σχετικά τον καν. 29/2012, όπως σήμερα ισχύει και τον κανονισμό 2018/1096