Πρόβλεψη επιρροής του κλίματος στις καλλιέργειες.

0
55

Ερευνητές του Κέντρου Μελετών και Έρευνας για την Διαχείριση των Αγροτικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Ceigram στα ισπανικά) – κοινό κέντρο του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης (UPM), της Enesa και της Agroseguro- σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Computense της Μαδρίτης (UCM), έχουν καταφέρει να υπολογίσουν αποτελεσματικά τον αντίκτυπο της μετεωρολογίας και των διακυμάνσεων του κλίματος στις αποδόσεις και την ποιότητα των καλλιεργειών χάρη στα πληροφοριακά μοντέλα προσομοίωσης.

Για τις προσομοιώσεις, χρησιμοποιούν πληροφοριακά δεδομένα από την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και γνωστών προτύπων τηλεπικοινωνίας, προκειμένου να δημιουργηθούν στατιστικές σχέσεις μεταξύ θαλάσσιων προβλέψεων και ατμοσφαιρικών μεταβλητών.

Σύμφωνα με το UPM, οι εποχιακές προβλέψεις προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις πιο πιθανές κλιματολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ή τεσσάρων μηνών. Σήμερα, είναι εφικτό να γίνουν προγνώσεις μακροπρόθεσμα σε συγκεκριμένες περιοχές, παρόλο που η χαοτική φύση της ατμόσφαιρας περιορίζει αρκετά την ικανότητα πρόβλεψης του καιρού για δέκα ή δώδεκα μέρες. Για αυτό, χρησιμοποιούνται στοιχεία του κλιματικού συστήματος που παρουσιάζουν συμπεριφορές με αργές περιοδικές μεταβλητές, όπως είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας.

Η αιτία που η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας επιτρέπει να γίνουν αυτές οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις είναι ότι η θερμική ικανότητα του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του αέρα. Έτσι, όταν μία μεγάλη θαλάσσια περιοχή παρουσιάζει αποκλίνουσες τιμές θερμοκρασίας (ψύχος ή θερμότητα), μπορούν να περάσουν πολλοί μήνες, ίσως και χρόνια, μέχρι να επανέλθουν οι συνήθεις τιμές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να απελευθερώσει τόση ποσότητα ενέργειας στην ατμόσφαιρα ώστε να μεταβάλλει ολόκληρη την ατομοσφαιρική κυκλοφορία, και επομένως, τα συστήματα του καιρού τόσο τοπικά όσο και σε απομακρυσμένα μέρη. Αυτή είναι η περίπτωση των φαινομένων του El Niño (θερμότητα) και La Niña (ψύχος) στον ισημερινό Ειρηνικό. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε με λεπτομέρειες το UPM, τα έτη που συμβαίνει το El Niño (κάθε 3-7 έτη), οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο Περού είναι πιο πιθανές, το ίδιο και η ξηρασία στην Ινδονησία και την Νότια Αφρική. Καθώς τα φαινόμενα Niño/Niña μπορούν να προβλεφθούν αρκετούς μήνες πριν, επίσης το ίδιο μπορούν να προβλεφθούν και οι πιθανές κλιματικές επιπτώσεις. Αυτή είναι η βάση της εποχιακής πρόβλεψης, Εκτός από τα φαινόμενα El Niño και La Niña, υπάρχουν άλλες θαλάσσιες περιοχές με γνωστές επιρροές στο κλίμα της Γης, αυτό που στον κλάδο της κλιματολογίας γνωστοποιείται με το όνομα των προτύπων τηλεπικοινωνίας.

Λαμβάνοντας αυτό ως βάση, μία ομάδα ερευνητών της Ceigram αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να μελετήσει την επιρροή αυτών των εποχιακών προβλέψεων στις αποδόσεις των καλλιεργειών. Με τις πληροφορίες που δίνει η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και τα πρότυπα τηλεπικοινωνίας, έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν στατιστικές σχέσεις μεταξύ θαλάσσιων προβλέψεων και ατμοσφαιρικών μεταβλητών (θερμοκρασία, βροχόπτωση κ.α.). Για αυτή την μελέτη, οι ερευνητές του UCM συνεργάστηκαν με την ομάδα της μεταβλητότητας του κλίματος του UCM (ομάδα TROPA). Ως αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, πρόσφατα έχουν επιδείξει την ικανότητα πρόβλεψης της θερμοκρασίας των ωκεανών στους μουσώνες της Δυτικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων των πιο ισχυρών βροχοπτώσεων.

«Από αγρονομικής άποψης, τα πληροφοριακά μοντέλα προσομοίωσης των καλλιεργειών επιτρέπουν την αποτελεσματική και ποσοτική «μεταφορά» των επιπτώσεων της μετεωρολογίας, του κλίματος και των μεταβλητών του στην απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών», ανέφερε η ερευνήτρια της Ceigram, Margarita Ruiz Ramos. Αυτή η μεθοδολογία διεπιστημονικής εργασίας με την ομάδα TROPA έχει εφαρμοστεί πρόσφατα με επιτυχία στις καλλιέργειες τρύγου και καλαμποκιού στην Ιβηρική Χερσόνησο και επί του παρόντος εξερευνούν νέες εφαρμογές, για παράδειγμα, την εποχιακή πρόβλεψη της κτηνοτροφίας σε βοσκότοπους στο Macizo Central Francés με την συμμετοχή του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Αγρονομικής Έρευνας.

Μέσω αυτών των εφαρμογών, σύμφωνα με τη γνώμη των Íñigo Gómara και Belén Rodríguez-Fonseca – ερευνητή του Juan de la Cierva-Formación του UPM και ερευνήτρια του UCM αντίστοιχα- , οι Ceigram και Tropa συντάσσονται σε παγκόσμιο πλαίσιο να προσφέρουν αγρομετεωρολογικές προβλέψεις σε ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιους φορείς και άλλους τελικούς χρήστες. 

Απόδοση από: www.mercacei.com