Επιτραπέζια ελιά: Μείωση αποβλήτων

129

Με στόχο την μείωση των αποβλήτων που παράγονται από τη μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς, μέσω της αντικατάστασης του υδροξειδίου του νατρίου ή του ανθρακικού νατρίου με άλλο αλκαλικό διάλυμα που θα είναι υδροξείδιο του καλίου, το πρότζεκτ Engloba, με επικεφαλής την Aceitunas Torrent και στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Estepaoliva και S.C. Santa Marta Virgen, έχει κατορθώσει να μειώσει το 50% ρυπογόνων απόβλητων.

Υπό την ονομασία «Μείωση των ρυπογόνων αποβλήτων και χρήση των υποπροϊόντων με λιπάσματα για τη τροποποίηση του αλκαλικού διαλύματος στην μεταποίηση των επιτραπέζιων ελιών», αυτό το πρότζεκτ αποτελεί μέρος του Προγράμματος INTERCONECTA στο οποίο συμμετέχουν τρεις εταιρείες, χάρη στη συνδρομή του CDTI (Κέντρο για την Τεχνολογική Βιομηχανική Ανάπτυξη)., η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (FEDER), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έξυπνης Ανάπτυξης 2014-2020 με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Είναι αποδεδειγμένο ότι το υδροξείδιο του καλίου μπορεί να εξουδετερωθεί εύκολα και να μετατραπεί σε άλας, το θειικό κάλιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά μακροστοιχεία ή γεωπονικό λίπασμα.

Στην βιομηχανική μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς τα πιο σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι: η υψηλή κατανάλωση ύδατος που απαιτούν αυτές οι διαδικασίες και ο μεγάλος όγκος των αποβλήτων που παράγουν. 

 Διπλό όφελος
Το πρότζεκτ Engloba σχεδιάζει μία νέα λύση με διπλό όφελος: περιβαλλοντικό όφελος, με τη σημαντική μείωση του όγκου ρυπογόνων αποβλήτων και οικονομικό όφελος μέσω της μείωσης των δαπανών για τη διαχείριση των αποβλήτων και επίσης παράγοντας ένα παραπροϊόν με ιδιότητες λιπάσματος, το οποίο μπορεί να διατεθεί στην αγορά.

Επίσης, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μία τέτοια έρευνα, θα γίνει μία οικονομική μελέτη ώστε να γνωρίζουμε σε βάθος την κερδοφορία της συνολικής διαδικασίας. Επιπροσθέτως, θα γίνουν οι δοκιμές στις ίδιες τις εταιρείες που συμμετέχουν, καθώς επίσης θα υπάρξει και μία ολοκληρωμένη παρακολούθηση των ελιών που μεταποιούνται με αυτή τη μέθοδο για να επιβεβαιωθεί ότι διατηρούνται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Απόδοση από: www.olimerca.com