Αξιοποίηση αποβλήτων επιτραπέζιας ελιάς

0
21

Στην Ισπανία εξετάζουν την αξιοποίηση των αλατούχων απόβλητων από τις μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς. Η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθεί τις ίδιες αρχές όπως η φερτάρδευση / υδρολίπανση που εφαρμόζεται στα απόβλητα των ελαιοτριβείων (λιέζουμα, κατσίγαροι) για την άρδευση των ελαιώνων.