Η φερτάρδευση για απόβλητα ελαιοτριβείων

205

Εν όψει της ψήφισης από το ΥΠΕΚΑ του σχετικού νόμου που θα επιτρέπει τη μέθοδο της φερτάρδευσης για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων είναι ιδιαίτερα θετικό και ευχάριστο να μαθαίνουμε από τον Τύπο ότι ένας καταξιωμένος επιστήμονας-γεωπόνος, ο πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων, συνταξιούχος σήμερα, ο κ. Κώστας Χαρτζουλάκης συμφωνεί με τη μέθοδο της φερτάρδευσης για τη διαχείριση των αποβλήτων των ελαιουργείων (ελαιοτριβείων). Επισημαίνει μάλιστα ότι το Ινστιτούτο Χανίων την είχε προτείνει εγγράφως στην κωφεύουσα πολιτεία από το 2005.

Ας μνημονεύσουμε όμως ότι και άλλοι επιστήμονες, όπως οι κ.κ. Γιώργος Ζερβάκης (Ινστιτούτο Ελαίας Καλαμάτας) και Κώστας Οιχαλιώτης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) είχαν προηγηθεί εργαζόμενοι για την εν λόγω μέθοδο, είχαν μάλιστα δημοσιεύσει σχετικό άρθρο στο περιοδικό ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, τ. 28, Ιούνιος 2002 (βλ. Η λύση της φερτάρδευσης στη διαχείριση των αποβλήτων, 2/9/2013).

Μάλιστα, ως ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ είχαμε μεταφράσει και δημοσιεύσει στο τ.74, Φεβρουάριος 2011 τον αντίστοιχο ιταλικό νόμο (βλ. Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ιταλία, 13/10/2014)