Στα 548 εκ € τα χρέη της Deoleo

102

Παρά την αναδιοργάνωση και τις ριζικές αλλαγές ακόμη και στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη της ισπανικής Deoleo, ωστόσο το οικονομικό αποτέλεσμα δεν ανακάμπτει σε κερδοφόρα κατεύθυνση και για το 1ο 3μηνο του 2016, βρίσκεται πάνω από την ετήσια πρόβλεψη, αλλά χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος 2015.

Το ebidta του 3μήνου ανήλθε στα 9,6 εκατ. ευρώ, 25,6% κάτω από την εικόνα που καταγράφηκε τον Μάρτιο 2015, σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω των ακόμη υψηλών τιμών των πρώτων υλών και των έκτακτων εξόδων ύψους 3,6 εκτ. ευρώ στην Ιταλία. Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα του 3μήνου ήταν αρνητικό κατά 9,9 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος, στο τέλος του 3μήνου, ανήλθε στα 548,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4 % περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, το υψηλότερο τα τελευταία δυο χρόνια.

Η στρατηγική της εταιρεία να εστιάσει στις κερδοφόρες πωλήσεις οδήγησε σε μείωση του όγκου, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις "θα ανακάμψουν σταδιακά στη διάρκεια του έτους". Ο κύκλος εργασιών κατά τους πρώτους 3 μήνες του έτους ανήλθε στα 169 εκατ. ευρώ, 16,2% μικρότερος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας "οι πρώτοι μήνες του 2016 εξακολουθούν να εξελίσσονται σε μια δύσκολη αγορά, αν και αυτό ήταν αναμενόμενο για την εταιρεία. Οι τιμές των πρώτων υλών συνεχίζουν να είναι υψηλές αλλά είναι πιθανό να μεταβληθούν και να επηρεάσουν την εταιρεία, ωστόσο αυτή εργάζεται με πολιτική win-win με τους παραγωγούς και εμπόρους (συμφωνία μεταξύ δυο μερών ώστε να κερδίζουν και οι δυο από αυτή).

Η εταιρεία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ποιότητας που αναμένεται να αποτελέσει τον απαραίτητο μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης. Επιπλεόν, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εταιρείας, έχουν αναδιοργανωθεί οι πέντε επιχειρησιακές μονάδες όπως της Βόρειας Αμερικής, Βόρειας και Νότιας Ευρώπης.