Μειώθηκε η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ισπανία

74

Άσχημα τα νέα από την Ισπανία καθώς η εγχώρια κατανάλωση έχει μειωθεί κατά 1,4 λίτρα ανά άτομο τα τελευταία χρόνια.
Παράλληλα όμως, η κατά κεφαλήν δαπάνη έχει αυξηθεί κατά 4,4€ σαν αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών των ελαιολάδων στην λιανική αγορά.

Για να ξαναβρεί αυτούς τους «χαμένους»100 χιλιάδες τόνους η Διεπαγγελματική Οργάνωση της Ισπανίας ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια με στόχο κυρίως το νεανικό κοινό.

Η μέση κατανάλωση ελαιολάδου έχει φθάσει τα 7,8 λίτρα/κατά κεφαλήν, που αντιστοιχούν σε 355,2 εκατομμύρια λίτρα και δαπάνη 1,35 δις €.
Η κατανάλωση του εξαιρετικού παρθένου περιορίζεται στα 2,7 λίτρα/κατά κεφαλήν, είναι δηλαδή κατώτερη του «ελαιολάδου» (κουπέ/ραφινέ) που φτάνει τα 3,8 λίτρα κατά κεφαλήν.