Παραδοσιακές μέθοδοι λίπανσης

598
Μαλλί προβάτων και άχυρο, πρώτη ύλη για δημιουργία λιπάσματος. Φωτογραφία: Βασίλης Ζαμπούνης, στο Συνεταιρισμό Nuovo Cilento.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι λίπανσης των ελαιώνων περιελάμβαναν κοπριά, λιόζουμα (κατσίγαρους) πριν από τη διάδοση των ελαιοτριβείων τριών φάσεων, θαλάσσια φύκη (Posidonia Oceanica), το μαλλί από την κουρά των προβάτων που είναι πλούσιο σε άζωτο, κομποστοποιημένα απορρίμματα από τα αστικά κέντρα του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με αρχεία της εποχής εκείνης και μελέτες της Ακαδημίας Γεωργοφίλων (www.georgofili.info) αυτές οι μέθοδοι λίπανσης δεν ήταν μόνο βιολογικές, σε σύγκριση με τα χημικά λιπάσματα του 20ου και 21ου αιώνα, αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την υγεία και τις αποδόσεις των ελαιοδένδρων.

Στο τεύχος 59 του Ελιά & Ελαιόλαδο (Απρίλιος 2008), υπάρχουν πληροφορίες και φωτογραφίες από ανάλογες μεθόδους που συνεχίζει να χρησιμοποιεί με επιτυχία ένας μικρός συνεταιρισμός, του Nuovo Cilento.