Η Xylella f. στην Γαλλία

9

Μετά από ανίχνευση του βακτηρίου της Xylella f. στο νησί της Κορσικής, τώρα βρέθηκαν προσβεβλημένα δύο διακοσμητικά ελαιόδεντρά στις περιοχές της Antibes και της Menton. Το γαλλικό Υπουργείο λαμβάνει όλα τα μέτρα για να μην επεκταθούν οι προσβολές.