Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης

450

Το νέο προεδρείο του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης εξελέγη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε  στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Η νέα διοίκηση συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
● Ανδρεαδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
● Σουσαλής Φώτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
● Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας
● Πρωτογεράκης Ευάγγελος,Ταμίας
● Γερμανάκη Ελευθερία, μέλος
Νικολαράκης Γεώργιος, μέλος
● Στρατηγάκης Μιχαήλ, μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν ο Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος και ο Ρενιέρης
Ελευθέριος.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε απολογισμός των δράσεων της
τελευταίας τριετίας, τους οποίους όλοι οι παριστάμενοι εκπρόσωποι μελών του
ΣΥΤΕΚ υπερψήφισαν. Επίσης, αναφέρθηκαν κάποιοι από τους σημαντικούς στόχους
της νέας τριετίας, που καλύπτουν ενέργειες για την ενίσχυση της προβολής και
προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου.