ΚΟΡΕ: Προς ΑΜΚ για την διάσωση της εταιρείας;

246

Διευρυμένες οι ζημιές το 2018 – Στο μισό του μετοχικού  κεφαλαίου τα ίδια κεφάλαια.

Μειωμένες πωλήσεις εξαιτίας της μειωμένης κατανάλωσης και της πτώσης των τιμών του ελαιολάδου ανακοίνωσε για το 2018 η ΚΟΡΕ.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας σε επίπεδο εσόδων, που διανέμει το ελαιόλαδο και τα προϊόντα ελιάς Χρυσελιά, το ξύδι με το σήμα Μετέωρα, τα προϊόντα ντομάτας Γκρέκα τους χυμούς Λακωνία αλλά και τους ζωμούς Maggi σε συσκευασίες για food service επηρεάστηκαν επίσης από τις αυξημένες προωθητικές ενέργειες για την διατήρηση των μεριδίων της. Η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης για την χονδρική τη διαμονή του ελαιολάδου Σπονδή, τα σπορέλαια Sanola και τα φυτικά λίπη Rodina.

Οι ζημιές επίσης διευρύνθηκαν, ξεπερνώντας τα 1,7 εκατ. Ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από λογιστικές διαφορές που προέκυψαν έπειτα από την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, που αφορούσαν στον τακτικό φορολογικό  έλεγχο των χρήσεων 2006-2009, απορροφηθείσας θυγατρικής και από ποσό 732.000 ευρώ, που επιστράφηκε στο δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση του ορκωτού λογιστή εφιστά την προσοχή στο γεγονός πως τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι που με βάση το νόμο υποχρεώνει το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει την υιοθέτηση μέτρων ή την λύση της εταιρείας.

Η ΚΟΡΕ φέρεται να βαδίζει προς την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς όπως αναφέρει στον ισολογισμό, «πρόκειται να προτείνει στη γενική συνέλευση, την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας». Κατά τη χρήση του 2018 διενεργήθηκε επίσης πρόβλεψη για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων 2 εκατ., ενώ το 2017 διεγράφη ποσό 2,49 εκατ., που αντιστοιχεί στο 50% των απαιτήσεων από την Μαρινόπουλος.

Σύμβαση leasing για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης

Η ΚΟΡΕ σύναψε το 2018 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Alpha leasing για το ακίνητο στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στο οποίο στεγάζεται το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για οικόπεδο έκτασης 10543,30 τετραγωνικών και κτίριο 7015,75 τετραγωνικών μέτρων, Σημειώνεται ότι η ΚΟΡΕ ιδρύθηκε το 1979 ως διανομέας για τα εισαγόμενα σπορέλαια, ενώ εισήλθε στην αγορά του ελαιολάδου μετά το 1992, δημιουργώντας σταδιακά το δικό της δίκτυο με δεξαμενές αποθήκευσης και εργαστηριακές εγκαταστάσεις.

Πηγή: FOODreporter