Οδηγίες φυτοπροστασίας για την μαργαρόνια

678

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε δελτίο ενημέρωσης με προειδοποιήσεις και οδηγίες για την φυτοπροστασία της ελιάς.

Το πλήρες δελτίο φυτοπροστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση της μαργαρόνιας είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.