Στο υπουργείο εξωτερικών το διεθνές εμπόριο

338

Σε σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων αλλά και στον καθορισμό των νέων αρμοδιοτήτων τους προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την χθεσινή ορκωμοσία του.

Στo πλαίσιo των παραπάνω αλλαγών, ζητήματα διεθνούς εμπορίου κι εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, υπάγονται στις αρμοδιότητες του υπουργείου εξωτερικών και όχι στο υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης όπως ήταν μέχρι τώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού η εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Enterprise Greece καθώς και ο οργανισμός ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

Αναλυτικότερα, στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα: (α) η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), που συστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) και (β) ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1796/1988 (Α’ 152).

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι εξής υπηρεσίες: (α) η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής και Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πλην της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας, (β) το Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (γ) το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μετονομάζεται σε Γραφείο Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης, (δ) η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται επίσης: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων (αα) η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας, (αβ) η Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης καθώς και (αγ) τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του καταργούμενου με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 26, 28 και 30 του π.δ. 82/2017, (β) το επιτόπιο προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθώς και (γ) οι θέσεις και το προσωπικό αποκλειστικά του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην οποία υπηρετούν.

Επιπλέον, ο νέος πρωθυπουργός αποφάσισε την σύσταση υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την παράλληλη κατάργηση του υπουργείου ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Στο υπουργείο αυτό μεταφέρονται υπηρεσίες, γενικές γραμματείες και Ανώνυμες Εταιρείες που βρίσκοντας μέχρι πρότινος υπό την αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, όπως είναι  η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε, το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης» που συστάθηκε ως οργανική μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε στην συγχώνευση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτική σε νέο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο υπουργείο, ενώ τέλος αποφάσισε την συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο.

Πηγή: agro24.gr