Ενέργειες του ΕΣΕΕΦΥ για την παράνομη διακίνηση φυτικού υλικού

Με αφορμή τα τελευταία κρούσματα παράνομης διακίνησης μεγάλων/ υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων, τόσο από εργοτάξιο γνωστής εταιρείας του Δημοσίου από εργολάβο ξυλείας (!!!) όσο και στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου (χωρίς αδειοδότηση), και τα δύο με προορισμούς απευθείας σε έργα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εξαγωγέων και Εισαγωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕΕΦΥ), σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προχωρά σε περαιτέρω ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, ενημέρωσε το ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, αστυνομία, τελωνεία (πύλες εισόδου πολλαπλασιαστικού υλικού υπόπτου για Xylella), φυτωριούχους, επαγγελματίες πρασίνου κλπ, για τα περιστατικά, για την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική καθώς και την εξαγωγική δραστηριότητα προς τρίτες χώρες, που μόνο οφέλη μπορεί να φέρει για τη χώρα μας.

Με αυτό το δεδομένο, ο ΕΣΕΕΦΥ παραθέτει, την ορθή πρακτική διακίνησης εντός κι εκτός Ελλάδος τέτοιων φυτών.

Έτσι η διαδικασία για την πώληση των μεγάλων ελαιοδένδρων που εξάγονται από χωράφια είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η ακόλουθη: 

-Ιδιωτικό Συμφωνητικό ιδιοκτήτη χωραφιού με τον αγοραστή φυτωριούχο (που έχει άδεια πώλησης/εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού) για το χώρο και άρα και τα δένδρα. Σε περίπτωση που το χωράφι είναι ιδιόκτητο , ο τίτλος κτήσης. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος φυτωριούχος γιατί δεν διανοούμαστε ότι μπορεί να επιτραπεί τέτοιου είδους πώληση από ιδιώτη σε ιδιώτη ή Δήμο, είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και δεν υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικού ελέγχου).

-Το ιδιωτικό συμφωνητικό ή ο τίτλος κτήσης κατατίθεται στην τοπική ΔΑΟΚ, ενημερώνεται το ΚΕΠΠΥΕΛ και ορίζεται ημερομηνία ελέγχου στο χωράφι.

-Ο έλεγχος και η δειγματοληψία γίνεται στο χωράφι από την τοπική ΔΑΟΚ. Τα δείγματα αποστέλλονται στο πιστοποιημένο εργαστήριο (πχ. ΜΦΙ). Τα φυτά, δεν εξάγονται αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

– Μετά το πέρας του ελέγχου και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, εφόσον είναι απαλλαγμένα από παθογόνα (σημαντικότερο το Βερτισίλλιο) και δεν υπάρχει υποψία Xylella, τα φυτά μπορούν να εξαχθούν και να πάνε σε φυτωριακό χώρο, πιστοποιημένου φυτωρίου.

-Αν το φυτώριο είναι σε άλλη περιοχή από αυτήν που ήταν το χωράφι, πρέπει να ενημερωθεί η τοπική ΔΑΟΚ του φυτωρίου ότι ήρθαν τα φυτά αυτά , με τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια. Από κει και μετά μπορεί να γίνει η πώληση. Η ίδια διαδικασία οφείλει να γίνεται για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις φυτικού υλικού.

Επίσης, στην εισαγωγή, πρέπει να φυτά να φέρουν τα ΕΓΚΥΡΑ φυτουγειονομικά διαβατήρια, ενώ, έχουμε παροτρύνει τα μέλη μας, να μην εισάγουν από Ιταλία και Ισπανία, όπου και χαμηλής ποιότητας φυτά είναι και προέρχονται από περιοχές που έχουν προσβληθεί και το όλο εγχείρημα είναι επικίνδυνο, ακόμα και να αμαυρώσει το όνομα της επιχείρησης τους.

Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτή τη διαδικασία είναι παράνομο, αντιδεοντολογικό και επικίνδυνο για την φυτο-υγεία περιοχών χωρίς προβλήματα (κάτι που δυστυχώς συνέβη με τις ελιές και τα πλατάνια στο Πάρκο του πρώην Ιπποδρόμου) και με δεδομένο ότι δυστυχώς, κακώς , μεταφέρονται φυτά χωρίς να τηρείται η διαδικασία είτε από δημόσιους χώρους είτε από κτήματα, σε βίλες, ξενοδοχεία κλπ , παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα για εισαγωγές χωρίς προδιαγραφές και πιστοποιημένο εμπορικό αποδέκτη.

Το φυτικό υλικό είναι ευπαθές υλικό και υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες διακίνησης και μία πιθανή «αστοχία» από αμέλεια και έλλειψη ενημέρωσης , ίσως και κακόβουλη πράξη αισχροκέρδιας, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή τμήματος του εθνικού αγροτικού πλούτου (ελαιώνες, αμπέλια κλπ).

[yuzo_related]