Να σώσουμε το καλό ελαιόλαδο

495

Σύμφωνα με τη μελέτη «Να σώσουμε το καλό ελαιόλαδο» που συνέταξε ο αναλυτής Juan Vilar για λογαριασμό της εταιρείας DEOLEO, το 20% του ισπανικού ελαιώνα διατρέχει κίνδυνο εγκατάλειψης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Πρόκειται για τους παραδοσιακούς, όχι μηχανοποιημένους ελαιώνες, που αντιστοιχούν σε 500.000 εκτάρια και 300.000 οικογένειες ελαιοπαραγωγών.

Το κόστος παραγωγής στην Ισπανία κυμαίνεται από 0,80 €/κιλό για τους ελαιώνες υπέρπυκνης φύτευσης και μηχανοποιημένης καλλιέργειας έως 2,40€ (που φθάνει και τα 3€) για τους παραδοσιακούς ελαιώνες.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η παραγωγή αυξάνει ταχύτερα από την κατανάλωση με αποτέλεσμα να εντείνονται οι προσπάθειες για ακόμη μεγαλύτερο όγκο παραγωγής σε συνδυασμό με επιθετικότητα στις τιμές που πιέζονται προς τα κάτω.

Απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους θα πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές βελτιώσεις της ποιότητας ώστε να αυξηθεί η αξία του προϊόντος, παράλληλα με πρακτικές μείωσης του κόστους.

Πηγή: mercacei.com