Το ΥΠΑΑΤ διαθέτει 15.200 € για την αλήθεια στην αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο

351

Το ΥΠΑΑΤ διαθέτει 15.200 € για την εκτύπωση εντύπου σχετικά με την αλήθεια για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό κόσμο, ώστε να ενημερωθούν οι αγρότες για την πολιτική και τις δράσεις του υπουργείου, που ήδη έχουν υλοποιηθεί και αυτές που είναι προς υλοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο https://diavgeia.gov.gr