To Droneolive πρoβλέπει την φυσιολογική κατάσταση και τις θρεπτικές ανάγκες του ελαιώνα

0
477

Στην Ισπανία το καινοτόμο πρότζεκτ  Droneolive, έχει καταφέρει να συσχετίσει τις εικόνες που τραβήχτηκαν από Drones  με τη φυσιολογική κατάσταση και τις θρεπτικές ανάγκες του ελαιώνα. Στόχος αυτού του πρότζεκτ είναι  η βελτίωση της αειφορίας της καλλιέργειας μέσω του χειρισμού μη επανδρωμένων μηχανημάτων με αισθητήρες που λειτουργούν με τον φθορισμό και τη φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρου (γνωστό και ως NIR).

Η ομάδα συντονίζεται από την  Ένωση Εταιρειών Καινοτομίας Inoleo και σε αυτήν συμμετέχουν οι εταιρείες Innoplant και Herogra Especiales, το τεχνολογικό κέντρο Citoliva, καθώς και οι Αγροδιατροφικοί Σύνδεσμοι της Ανδαλουσίας. Επίσης, έχει συνεργαστεί με την εταιρεία Agro Icaro και τον συνεταιρισμό San Sebastian, όπως και με την La Guardia, από όπου και ελήφθησαν τα δείγματα της μελέτης αυτής.

Κατά τη διάρκεια 6 μηνών, η ομάδα μελετών του Droneolive έχει χρησιμοποιήσει τεχνικές τηλεανίχνευσης για να ελέγξει την κατάσταση του ελαιώνα και την ποιότητα της παραγωγής του, μέσα από ανάλυση της θρέψης, υγείας και φυσιολογίας  των δέντρων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε έχει επιτρέψει τον έλεγχο, σε πραγματικό χρόνο και με γεωγραφική αναφορά, παραμέτρους – κλειδιά του ελαιώνα, ώστε ο γεωργός να γνωρίζει σε χρόνο μηδέν εάν λείπει ή υπάρχει περίσσεια νερού, εάν κάποιο δέντρο είναι «άρρωστο» ή εάν υπάρχουν τροφοπενίες. Μέσα από τα πρώτα αποτελέσματα που αποκομίσαμε, επαληθεύτηκε το ότι οι δείκτες στρες που ανιχνεύτηκαν με τις εικόνες από το Drone αντιστοιχούσαν με ορισμένα χαμηλά επίπεδα θρέψης του δέντρου. Επίσης, έχει επιτρέψει τη ρύθμιση της ποσότητας των εισροών στις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Θέλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων  την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιολάδου της επερχόμενης συγκομιδής

Τα μέλη της Droneolive θέλουν να δείξουν ότι οι φωτογραφίες που ελήφθησαν από τα μη επανδρωμένα εναέρια μηχανήματα, στα οποία είχαν τοποθετηθεί τα αναγκαία εργαλεία για την τηλεανίχνευση, είναι μια εναλλακτική μέθοδος με χαμηλό οικονομικό κόστος, που επιτρέπει τη διαχείριση εικόνων από δορυφόρο με ακρίβεια για τη μελέτη της κατάστασης της καλλιέργειας και του εδάφους.

Σύμφωνα με την ομάδα, τα Drones αποτελούν μια από τις τεχνολογίες του μέλλοντος, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη γεωργία, όπως είναι η ανάλυση της κατάστασης της καλλιέργειας, ενώ για να είναι χρήσιμη η πληροφορία στον χειριστή, θα πρέπει να είναι έτσι «μεταφρασμένη» από τους τεχνικούς, ώστε να βελτιωθούν οι πρακτικές διαχείρισης της καλλιέργειας.

Η ομάδα μελέτης έχει αναλύσει ένα κτήμα ελιάς ξηρικής, που ανήκει στο συνεταιρισμό San Sebastian de la Guardia. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι το ελαιόλαδο που θα παραχθεί μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας «έξτρα παρθένο», και μάλιστα πλούσιο σε φαινολικές ενώσεις, ενώ αντικατοπτρίζει ότι πρόκειται για ξηρική καλλιέργειας.

Αυτό το πρότζεκτ ξεκινάει με τη λογική της συνέχειας. Οι πληροφορίες  που συγκεντρώνονται  θα χρησιμεύσουν για το σχεδιασμό ενός τεχνολογικού εργαλείου που αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα σε ένα software. Μέσα από ασύρματες συσκευές επικοινωνίας, τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τα Drone θα στέλνονται σε ένα κέντρο ελέγχου το οποίο θα επιφορτίζεται με τη μετάφραση των πληροφοριών σε έγχρωμους χάρτες. Ο γεωργός, μέσω μιας συσκευής κινητού τηλεφώνου θα μπορεί να ερμηνεύσει εύκολα αυτούς τους χάρτες, στους οποίους θα μπορέσει να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την υδατική κατάσταση και το επίπεδο των θρεπτικών συστατικών του κάθε δέντρου, να αξιολογήσει την ύπαρξη παρασίτων ή ασθενειών, όπως και τον υπολογισμό της συγκομιδής.

Το πρότζεκτ Droneolive χρηματοδοτείται από Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που υπάγεται στο Υπουργείο Βιομηχανίας,  Εμπορίου και Τουρισμού, με σκοπό τη στήριξη  προς εταιρικές ενώσεις καινοτομίας.

Πηγή: www.agroinformacion.com