Γεωργικές προειδοποιήσεις: Φυτοπροστασία στην ελιά

0
448

Το περιφερειακό κέντρο προστασίας φυτών ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε δελτίο με προειδοποιήσεις και οδηγίες.

Το πλήρες δελτίο φυτοπροστασίας είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.