Εξαιρούνται εισφοράς δακοκτονίας οι βιοκαλλιεργητές ελιάς

81

Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το τρέχον έτος άσκησαν τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας (3 λεπτά ανά κιλό παραγόμενου ελαιολάδου), ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να αποστείλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή.
Αυτό προκύπτει από την ΠΟΛ. 1231/14.11.2011 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκαν και οι πίνακες των περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομική περίοδο 2011-12.